Träningsavgift för höstterminen 2023

Ålder 20 år och uppåt: 1300 kr

Ålder 13 år upp till 20 år: 400 kr

Studenter ( högskolan ): 800 kr

Junior 7 – 12 år: 200 kr

Medlemsavgift: 100 kr per kalender år ( då ingår bl.a. försäkring )

Vi är även anslutna till ePassi som bl.a. används av Varbergs kommun.

I avgiften ingår en träningsförsäkring. Betalning sker till Bankgirot : 541-0907 skriv för- och efternamn, samt personnummer på inbetalning.

Nybörjare: För dig som aldrig tidigare tränat thaiboxning och där tyngdpunkten läggs på teknik.

Fortsättning : För dig som tränat minst ett år och behärskar tekniker samt sparring.

Dock så tränar vi gemensamt på samma tider men med olika tränare för respektive grupp.