Sommarterminen 2021 är kostnadsfri för samtliga

Priser för vårterminen 2021 

Ålder 20 år och uppåt: 1300 kr

Åldern 20 och nedåt : 400 kr

Studenter ( högskolan ): 800 kr

Junior 7 – 11 år : 200 kr

Vi är även anslutna till ePassi som bl.a. används av Varbergs kommun.

I avgiften ingår en tränings försäkring. Betalning sker till Bankgirot : 541-0907 skriv för och efternamn, samt personnummer på inbetalning.

Nybörjare: För dig som aldrig tidigare tränat thaiboxning och där tyngdpunkten läggs på teknik.

Fortsättning : För dig som tränat minst ett år och behärskar tekniker samt sparring.

Dock så tränar vi gemensamt på samma tider men med olika tränare för respektive grupp.