Priser för våren 2019 

Ålder 20 år och uppåt: 1300 kr

Åldern 20 och nedåt : 400 kr

Studenter ( högskolan ): 800 kr

Betalning sker till Bankgirot : 541-0907 skriv för och efternamn, samt personnummer på inbetalning.