Priser

Träningsavgifter för vårterminen 2024

Medlemsavgiften betalas en gång per kalenderår och i den ingår bland annat försäkring. Träningsavgifterna betalas per termin. 

Betalning sker till Bankgiro 541-0907. Skriv för och efternamn samt personnummer på inbetalningen.